Kunst

Van Het Branden

Het is raadzaam om de richtlijnen voor het branden van de kaarsen na te leven, om een optimaal gebruik van uw kaars te verzekeren en zijn esthetiek te behouden. Baobab Collection raadt u aan de om de veiligheidsvoorschriften aandachtig te lezen en om de kaars altijd onder toezicht te houden.

Branden Ritueel | Baobab Collection

art-du-brulage-avant.jpg

VÓÓR HET BRANDEN

Om een optimale kwaliteit van de verbranding te garanderen, is het raadzaam om voorzichtig de wieken tot een hoogte van 0,5 cm af te snijden.

Bekijk het video

art-du-brulage-pendant.jpg

TIJDENS HET BRANDEN

Wacht totdat het gehele oppervlak vloeibaar is alvorens de kaars te doven.

NOOIT de kaars langer laten branden dan vermeld op het karton met instructies dat aan de kaars is bevestigd.
Een kaars in een metalen container die te lang brandt kan vlam vatten!


NOOIT de laatste cm van het was laten branden om te vermijden dat de vlam tegen het glas brandt.
Een vlam die tegen het glas brandt, kan het glas doen springen!

art-du-brulage-apres.jpg

NA HET BRANDEN

Plaats de wieken op hun oorspronkelijke plaats voordat de was is uitgehard. Reinig regelmatig de binnenkant van de kaars om roetvorming te voorkomen.

art-du-brulage-precautions.jpg

VEILIGHEIDSREGELS


Opgelet, het niet volgen van het brandritueel en de gebruikelijke voorzorgen kan leiden tot brand en lichamelijk letsel.

U kunt onze richtlijnen voor het branden hieronder downloaden.

  • Laat nooit een brandende kaars zonder toezicht.
  • Laat geen kaarsen branden op of in de buurt van een object dat vuur kan vatten.
  • De kaars laten branden buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
  • ALaat steeds minstens 20 cm afstand tussen brandende kaarsen.
  • Plaats gaan kaarsen in de nabijheid van een warmtebron.
  • Om het verschijnen van roet te vermijden, snijd de wiek tot op 0,5 cm af alvorens de kaars aan te steken.
  • De kaarsen niet aan tocht blootstellen.
  • Laat geen lucifers of andere resten in het paraffinebed achter om spatten te voorkomen. Doof de kaars als deze rookt, de vlammen te hoog zijn of als er slechts 1 cm was overblijft.

Welkom
Meld u aan om ons laatste nieuws te ontvangen en krijg 10% korting op uw volgende bestelling
* Door dit formulier in te vullen, meldt u zich aan voor het ontvangen van onze e-mails en kunt u zich op elk moment weer afmelden

Menu